Kontakt

Zainteresowanych systemem OvaExpert prosimy o kontakt z liderem projektu:

dr Krzysztof Dyczkowski

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Wydział Matematyki i Informatyki
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań

telefon: +48 61 8295402
email: chris@amu.edu.pl