Cechy systemu (prototypu)

OvaExpert to prototyp systemu, który tworzony jest jako projekt naukowo-badawczy. Ma on na celu pokazanie możliwości zastosowania metod inteligentnych w diagnostyce oraz nawiązanie współpracy z innymi ośrodkami badawczymi z zakresu diagnostyki nowotworowej.

Główne możliwości prototypu:

  • Prognozowanie diagnozy – ocena złośliwości danego nowotworu i jej intuicyjna prezentacja graficzna.
  • Wyliczanie znanych modeli prognostycznych, w tym modeli grupy IOTA (International Ovarian Tumor Analysis Group).
  • Wykorzystanie synergii wielu modeli prognostycznych do skutecznego prognozowania w sytuacji braku badań. W fazie projektowej na danych retrospektywnych system osiągnął wyższą skuteczność prognostyczną niż każdy ze znanych modeli osobno.

Wykres skuteczności

  • Wsparcie lekarza w procesie diagnostycznym poprzez wskazywanie kolejnych badań, których wykonanie może podwyższyć prawdopodobieństwo podania trafnej diagnozy.
  • Standaryzacja formatu opisu pacjentki, umożliwiająca zbieranie danych do badań naukowych.
  • Udostępnienie historii i wizualizacji procesu diagnostycznego danej pacjentki.
  • Prosty i intuicyjny interfejs.
  • Wygodny dostęp przez przeglądarkę WWW, również na tabletach i smartfonach.

Przykład prezentacji diagnozy i historii diagnostyki w systemie OvaExpert:

System OvaExpert (1) System OvaExpert (2)

Obecnie system jest w fazie projektowej.