Zespół

Projekt realizowany jest przez interdyscyplinarny zespół złożony z naukowców z dwóch poznańskich uczelni: Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego.

 

Zakład Metod Przetwarzania Informacji Nieprecyzyjnej
Wydział Matematyki i Informatyki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań

Zespół specjalizuje się w obliczeniach inteligentnych ze szczególnym uwzględnieniem nieprecyzyjności i niepełności informacji.

 • prof. dr hab. Maciej Wygralak (Kierownik Zakładu)
 • dr Krzysztof Dyczkowski (Lider projektu)
 • dr inż. Anna Stachowiak
 • dr Patryk Żywica
 • mgr Andrzej Wójtowicz

Strona zakładu: http://min.wmi.amu.edu.pl/

 

Klinika Ginekologii Operacyjnej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Polna 33, 60-535 Poznań

Zespół specjalizuje się między innymi w ginekologii onkologicznej. Bardzo istotną część działalności zespołu stanowi diagnostyka i leczenie nowotworów jajnika.

 • prof. dr hab. n. med Stefan Sajdak (Kierownik kliniki)
 • prof. dr hab. n. med. Dariusz Szpurek
 • dr hab. n. med. Rafał Moszyński (Zastępca kierownika kliniki)
 • dr. n. med. Sebastian Szubert

Strona kliniki: http://www.gpsk.am.poznan.pl/kgo/

 

Byli członkowie zespołu:

 • mgr Szymon Apolinarski (magistrant, 2014-2016)
 • mgr Błażej Kubiński (magistrant, 2014-2016)